Thespis (almanahh)

"Thespis" oli omakirjastuslik teatrialmanahh, mida ilmus Tartus aastatel 1972-1973 viis numbrit.

"Thespise" toimetaja oli Vaino Vahing.

Kirjandus muuda

  • Rähesoo, Jaak 1997a. Eessõna. – Thespis. Meie teatriuuendused 1972/73. Toim Vaino Vahing. Tartu: Ilmamaa, lk 9–23.
  • Rähesoo, Jaak 1997b. „Sina, kes sa saad kõrvakiile” puhul. – Thespis. Meie teatriuuendused 1972/73. Toim Vaino Vahing. Tartu: Ilmamaa, lk 69–81.
  • Vahing, Vaino 1997. Ainult mängust. – Thespis. Meie teatriuuendused 1972/73. Toim Vaino Vahing. Tartu: Ilmamaa, lk 250–252.
  • Runnel, Hando 1997. Teatrist. – Thespis. Meie teatriuuendused 1972/73. Toim Vaino Vahing. Tartu: Ilmamaa, lk 109–116.
  • Rummo, Paul-Eerik 1997a. Sissejuhatuseks. – Thespis. Meie teatriuuendused 1972/73. Toim Vaino Vahing. Tartu: Ilmamaa, lk 27–35.
  • Rummo, Paul-Eerik 1997b. Igavik ja argipäev. (Vastus „Tuhkatriinumängu” kriitikale). – Thespis. Meie teatriuuendused 1972/73. Toim Vaino Vahing. Tartu: Ilmamaa, lk 187–209.

Arhiivimaterjalid muuda

  • KM EKLA f 321 m 22:3-4.