Terviklik kvaliteedijuhtimine

Terviklik kvaliteedijuhtimine ehk tervikliku kvaliteedijuhtimise mudel ehk tervikliku kvaliteedijuhtimise kontseptsioon (inglise keeles total quality management; lühend TQM) on tänapäeval nii tootmis- kui ka teenindusettevõtetes rakendatav kvaliteedijuhtimise meetod ja põhimõtete kogum, mille eesmärgiks on pühendumine klientidele ja nende poolt oodatavale kvaliteedile ning pidevale arengule ja organisatsiooni konkurentsivõime, tootlikkuse, tulemuslikkuse ja paindlikkuse suurendamisele.

Tervikliku kvaliteedijuhtimise mudeli rakendamisel on tähtis roll statistilisel protsessikontrollil ja kvaliteedikulude kontseptsioonil ning mudel on töövahendiks ettevõtete tippjuhtidele, koosluste ja seadmete ning protsesside ja suhete (kõikide tegevuste) planeerimisel, organiseerimisel, uurimisel ja baseerub kõikide töötajate koostööl. [1]

Ajaloolist

muuda

Tervikliku kvaliteedi juhtimise (TQM) kontseptsiooni kujunemist võib kaudselt seostada ka juba esimese juhtimiskonsultandi ja inseneri Frederik W. Tayloriga.

Taylori püstitatud meetod – tootmisliini tööprotsesside teaduslikuks juhtimiseks sai arvatavasti aluseks W. A. Shewharti töödele. Shewhart töötas 1920. aastate paiku [2] välja kontrollnäidiste ja -diagrammide meetodid, mis äratasid ka teiste statistikute nagu E. W. Demingi ja J. Jurani huvi.

Dr Demingi ja Shewharti koostöö tulemusena jõuti esialgsest kontrollnäidiste kogumisest ja interpreteerimisest statistilise protsessikontrollini (Statistical Process Control), mis kasutab kvaliteedi tagamise ja ennetamise meetoditena 7 kvaliteedivahendit, pidevalt jälgimaks, analüüsimaks ja parendamaks protsesse – sisendeid (nagu masinad, kiirus jpm).

TQM kontspetsiooni arengu mudeli võib lihtsustatult lahku lüüa:

  • kontrollimine – vigade avastamine ja korrigeerimine.
  • kvaliteedikontroll – statistilised meetodid, protsesside sooritus ja kvaliteedistandardid.
  • kvaliteedi tagamine – kvaliteedisüsteemid, kvaliteedikulud, probleemide lahendamine ja kvaliteedi plaanimine.
  • Kui eeltoodud etappe eri põhjustel ka rakendatakse, siis mitte kõik ettevõtted ei jõua TQM-ni – kõikide süsteemide ja protsesside kaasatuseni, kvaliteedi strateegiate, meeskonnatöö, töötajate võimustamise ning klientide ja tarnijate koostööni.

TQMi arendajad ("kvaliteedigurud")

muuda

TQM põhimõtted on kvaliteedigurudel, nagu William Edwards Deming, Armand Feigenbaum, Joseph Juran, Wather Shewhart ja neid vaadeldakse põhiteesidena.

Lisalugemist

muuda

Vaata ka

muuda

Viited

muuda
  1. John S. Oakland (2006). Terviklik kvaliteedijuhtimine. Tallinn: Külim. Lk 29.
  2. [Samal ajal Venemaal – "Kapital, distsipliini vana allikas, on jäänud nõrgaks. Me peame looma teistsuguse distsipliini, leidma distsipliini ja kokkukuuluvuse uue allika. Sundus paneb kodanlikud demokraadid ulguma ja halama, sest "vabaduse" ja "võrdsuse" vehklejad ei taipa, et kapitali vabadus on kuritegu töötava rahva vastu. "V. I. Lenin, 1920;]

Välislingid

muuda