Tensotajur

Tensotajur on takistustajurite hulka kuuluv tajur, mille takistus muutub tajuri deformeerimisel.

Tensotajurite kasutamineRedigeeri

Tensotajureid kasutatakse jõudude, momentide, rõhkude ning dünaamilistes süsteemides ka kiirenduse mõõtmiseks.

Tensotajurite klassifikatsioonRedigeeri

  • Pealekleebitavad traattajurid,
  • Pealekleebitavad linttajurid,
  • Pooljuhttensotajurid.