Tenori-on & Guide

Tenori-on on 21. sajandil leiutatud digitaalne muusikainstrument, mis valmis Jaapani artisti Toshio Iwai ja Yamaha koostöös.

Taolise lähenemisega muusikariistu leidus ka enne Tenori-oni (Audio Pad, Block Jam), kuid Tenori-oni kasutajaliides on ainulaadne: käeshoitav ekraan, 16x16 ruudustik koosneb valgusdiood-lülititest, mida vajutades saab helisid tekitada ja ekraanile kuvada, mis võimaldab kergesti muusikat luua ka mittemuusikutel. Lülitid on magneesium- või plastraamistikus, ülaosas on kaks sisseehitatud kõlarit ja nupud, mis võimaldavad valida heli tüüpi ja kiirust. Režiime kombineerides ja improviseerides saab luua huvitavaid helisid.[1]

Toote esitlusRedigeeri

 
Tenori-on 2 LOMO Frankfurt 2009

Tenori-oni tutvustati esmakordselt 2005. aasta augustis SIGGRAPHil Los Angeleses. Tenori-oni looja artist Toshio Iwai on kasutanud Tenori-oni kontsertidel. Iwai soov oli luua ilus elektrooniline instrument. Tema sõnul oli varem muusikainstrumendi ilu sama oluline kui heli, mille ta tekitas. Ta soovis suhet kuju ja heli vahel tagasi tuua ja ehitada digitaalajale vastavat instrumenti.

Tenori-oni esitleti üldsusele Londonis 4. septembril 2007 soovitatava jaehinnaga 1200 USA dollarit. Selleks esitluseks oli kohale kutsutud demolaule tegema kolm prominentset elektroonika- ja eksperimentaalmuusikut Jim O'Rourke, Atom Heart ja Robert Lippok. Nende demoversioonid on üleval Tenori-oni saidil. Tenori-oni tutvustamise maailmatuur sai alguse Frankfurdist 12. märtsil ja lõppes Tōkyōs 25. aprillil 2008. Sellel tuuril osalesid Jim O'Rourke, Atom Heart, To Rococo Rot, Pole, Robert Lippok, Sutekh, The Books, Krikor, Safety Scissors, I Am Robot and Proud ja Nathan Michel.

EhitusRedigeeri

Esipoolel on raamil kaks kõlarit. Nende vahel on üks lüliti ekraani tühjendamiseks. Raami külgedel, vasakul ja paremal on 5 funktsioonilülitit. Raami allosas on häälestusnupp, vedelkristallnäidik, samuti saab kõrvaklappe ühendada ja helitugevust reguleerida. Raami sees on on 16×16 ruudustik valgustatud nupukesi.[1]

Tagapoolel on samuti 16×16 ruudustik valgustatud nuppe, kuid nende vajutamisel ei teki heli. [1]

KasutamineRedigeeri

Menüü, kust saab valikuid teha, ilmub raami all olevale LCD-ekraanile. Näiteks saab menüüst valida järgnevaid:

 • Play Mode
 • Remote Mode: saab Tenori-oni juhtida mõne muu MIDI-seadmega või PC-ga.
 • Save/Load Mode

Mängimiseks vajutada 16x16 paneelil nuppu. Olenevalt vajutuse pikkusest reageerib Tenori-on erinevalt. Põhilisemad on:

 • Lühiajaline vajutus: toob kuuldavale lühiajalise tooni (LED tekitab valgust)
 • Pikaajaline vajutus: saab seada kohad, mis toovad heli igas režiimis esile (LED tekitab valgust luues erinevaid animatsioone)
 • Vajutades mitut nuppu samal ajal: käitub samamoodi nagu pikaajalise vajutuse korral

Tenori-oni on võimalik kasutada teiste MIDI-instrumentide või PC'de kontrollimiseks. [1]

Kihid ja plokidRedigeeri

Tenori-onil on kokku 16 kihti. Neid võib pidada esitusosadeks või salvestiteks. Igale kihile saab anda oma noodid ja helid ning kõiki kihte saab panna koos samaaegselt mängima. 16 kihti on jagatud kuueks esitusrežiimiks. Režiimidel on erinevad heli esitamise viisid. Esitamise viise kombineerides saab erinevaid huvitavaid muusikalisi tükke luua. [2]

Seadistatud 16 kihti on kokku plokk. Tenori-on suudab salvestada kokku 16 seadistatud plokki. Esituse ajal saab plokke vahetada. Näiteks saab kopeerida ühe ploki seadistused teise plokki ning teha originaalvariandis variatsioone või kombineerida erinevaid eelsalvestatud plokke. [2]

FunktsiooninupudRedigeeri

Ühte kümnest funktsiooninupust vajutades ja LED-lüliteid kombineerides saab muuta heli ja oktave ning lisada mitmesuguseid efekte ja variatsioone [3].

 • Hääle muutmiseks on võimalik valida 256 tooni seast. Hoides nuppu [L1] all, vertikaalsed ja horisontaalsed jooned ilmuvad ruudustikule ning esile tuleb vajutatud nupu heli. Kui vajutada veel mingit nuppu, liiguvad valgustatud jooned selle nupu juurde ja tekib heli.
 • Helikestuse muutmiseks hoidke all [L2] nuppu ja samal ajal vedage sõrmega mööda horisontaaljoont soovitud sätteni. Sõrme mööda joont paremale vedades muutub heli esitamise kestus.
 • Oktavi muutmiseks hoida alla klahvi [L3] ja libistada mööda vertikaaljoont, et sättida soovitud oktav.
 • Taasesituse ulatuse muutmiseks Score Mode'is tuleb hoida all [L4] nuppu ning samal ajal ruudustiku ülesmises pooles libistada sõrme horisontaalsuunas, et seada viisi alguspunkt soovitud uude kohta, ning libistada sõrme alaosas samuti horisontaalselt, et seada viisi lõpp-punkt. Random-Mode'is seab selline tegevus viisi suuna ning kiiruse. Draw, Bounce, Push ja Solo Mode'is ei ole see funktsioon saadaval.
 • Taasesituse kiiruse muutmiseks on neli sätet. Hoides all [L5], teha valik kõige vasakpoolsematest neljast reast: veerandnoodid, kaheksandiknoodid, kuueteistkümnendiknoodid ja kolmekümnekahendiknoodid. Ei ole saadaval Push Mode'is.
 • Kihtide vahetamiseks tuleb all hoida [R1] nuppu ning samal ajal sõrme vertikaalsuunas libistada horisontaaljoont soovitud kihi seadmiseks. Kõige viimasele reale seades saab valituks kiht 1, järgmine on kiht 2 ning nii edasi kuni 16. kihini.
 • Esituse tempo seadmiseks tuleb hoida all [R2] nuppu ning libistada sõrme ruudustikul horisontaalselt, et seada vertikaaljoont soovitud kohta. Paremale sõrme libistades muudab kiiruse suuremaks.
 • Helikõrguse muutmiseks hoida all [R3] ja libistada sõrme vertikaalselt, et liigutada horisontaaljoont soovitud kõrguseni.
 • Kihi helitugevuse muutmiseks tuleb all hoida [R4] klahvi. Iga kihi jaoks on võimalik määrata oma helitugevus. Valige rida, mille helitugevust soovite seadistada. Seadistamiseks libistage sõrmega horisontaalselt. Paremale liikumise korral helitugevus suureneb.
 • Plokkide muutmiseks tuleb kasutada nuppu [R5]. Hoides seda nuppu all, libistada sõrme horisontaalselt, et liigutada vertikaaljoont soovitud plokini. Vasakpoolseim on plokk üks ja parempoolseim plokk kuusteist.

MudelidRedigeeri

 • TNR-W ehk Tenori-on White on varustatud valgete LED-tuledega mõlemalt poolt. Nii on seda hea kasutada esinemistel. Sel mudelil on magneesiumraam.
 • TNR-O ehk Tenori-on Orange on oranžide LED-tuledega ainult ühelt poolt. Raam on kergest plastist.

Täpsemaid mudelite spetsifikatsioone ning Tenori-oni omadusi ja ühilduvust vaadata Tenori-oni kodulehelt.

RežiimidRedigeeri

Järgnevat kuut režiimi ühendades ja varieerides loob Tenori-on keerukamat ja huvitavamat muusikat.

 • Score Mode: paneeli horisontaaltelg kujutab aega ja vertikaaltelg helikõrgust. Vajutades lühiajaliselt LED-nuppu, mängitakse lülitile omandatud toon. Samaaegselt liigub valgus vajutatud nupust eemale. Hoides lülitit kauem all, jääb noot aktiivseks, korduvalt mängima ning valgustatuks. Uuesti vajutades lakkab lüliti töötamast. Kui vasakult paremale liikudes ning ükshaaval lüliteid kontrollides jõuab skanner sellise lülitini, mida on vajutatud, siis tuuakse selles punktis heli esile. Samaaegselt kuvab see lüliti valgust ning valgusanimatsioon hakkab mängima. Kui skanner jõuab parema servani ehk kuueteistkümnenda lülitini, siis liigub ta vasakule tagasi ning kordab skaneerimist parema servani. [4]
 • Random Mode: kui vajutada paneelil ükshaaval mitut lülitit nende aktiveerimiseks, jätab Tenori-on meelde, millises järjekorras neid vajutati. Ainult ühe lüliti aktiveerimisel esitab see korduvalt selle lüliti tooni. Mitme aktiveeritud nupu puhul valgus liigub vajutatud punktist järgmisena vajutatud punkti ning heli tekib, kui valgus jõuab sellesse konkreetsesse vajutatud punkti. Pärast viimasesse lülitisse jõudmist liigub valgus tagasi esimesse vajutatud lülitisse. Selles režiimis saab seega luua erinevaid kujundeid. Hoides [L4] nuppu ning tehes ruudustikul sõrmega soovitud suunas ning kiirusel ringi, saab tekkinud kujutise suunda muuta. Pöörlemise peatamiseks tuleb hoida all seda LED-nuppu või vajutada sama LED-nuppu kaks korda samal ajal hoides all [L4] lülitit. [4]
 • Draw Mode: siin saab vajutada üksikuid LED-nuppe või joonistada sirgjooni või kaari ning tehtud kujundeid esitatakse korduvalt. Esituse ajal saab tehtule lisada. Draw Mode'is ei saa üksikuid osi kustutada, nupp [CLEAR] puhastab kogu pinna. [4]
 • Bounce Mode: selles režiimis on helikõrgused seatud suurenema nagu klaveril vasakult paremale. Vajutades LED-nuppu, liigub valgus sellest lülitist alla ning põrkab siis raami alumiselt äärelt tagasi ja kordab. Heli tekib, kui valgus põrkub vastu alumist rida. Mida kõrgemal vajutatud nupp asub, seda pikem on aeg kahe heli vahel. [4]
 • Push Mode: vajutamisel tekib vajutatud lüliti ümber vilkuv ja ning tekkiv toon kõlab kui kaja. Kui vajutada nuppu lühikest aega, lõpevad vilkumine ja heli kohe pärast nupu lahtilaskmist. Nupu pikemal hoidmisel jäävad heli ja vilkumine kestma. Üksikuid helisid saab kustutada, vajutades uuesti helitekitavale lülitile. [4]
 • Solo Mode: siin on helikõrgused seatud horisontaalselt. Korduskiirusi saab muuta, vajutades vertikaalselt kõrgemal või madalamal asuvat nuppu. Nii kaua kuni lülitit all hoitakse, kestab ka heli, aga kui vajutada veeru kõige alumist nuppu, esitatakse heli ilma kordusteta. [4]

Tuntud kasutajaidRedigeeri

 
Little Boots iTunes Live 2

ViitedRedigeeri

VälislingidRedigeeri