Teise maailmasõja liitlased

Teise maailmasõja liitlased (inglise keeles Allies of World War II) olid teises maailmasõjas (1939–1945) teljeriikide vastu sõdinud riikide ja rahvaste ühendus. Selle koalitsiooni alusel loodi pärast sõda Ühinenud Rahvaste Organisatsioon.

Teisest maailmasõjast osavõtnud maad: liitlased (tähistus rohelisega; helerohelisega on tähistatud riigid, mis liitusid koalitsiooniga pärast rünnakut Pearl Harborile); teljeriigid ja nende liitlased (sinisega) ja neutraalsed riigid (halliga)

Teine maailmasõda algas 1. septembril 1939 Natsi-Saksamaa kallaletungiga Poolale. 3. septembril kuulutasid Suurbritannia ja Prantsusmaa Saksamaale sõja. Pärast juunis 1941 Saksamaa kallaletungi Nõukogude Liidule sai viimasest liitlaste koalitsiooni liige (liitlasriik), pärast detsembris 1941 Jaapani rünnakut Pearl Harborile täienes koalitsioon Ameerika Ühendriikide ja ka Hiinaga, kes sõdis Jaapaniga juba 1937. aastast.

Jaanuaris 1942 kuulus liitlaste koalitsiooni 26 riiki, teise maailmasõja käigus koalitsiooni kuulunud riikide arv suurenes. Sõja lõppedes kuulus koalitsiooni 53 riiki. Sõja lõppfaasis kuulutasid teljeriikidele sõja ka endised teljeriikide liitlased Bulgaaria, Ungari, Itaalia, Rumeenia ja Soome.

Koalitsiooni sõjalisteks liitlasteks olid ka okupeeritud maade vastupanuliikumised.

Vaata ka muuda