Tehnika Võit oli Pärnu-Jaagupis 16. aprillist 1951 kuni 31. detsembrini 1953 ilmunud eestikeelne ajaleht, Pärnu-Jaagupi Masina-Traktorijaama poliitosakonna häälekandja.

Ajaleht ilmus kaks korda nädalas.