Tartu Ülikooli toimetised

Tartu Ülikooli toimetised (ladina Acta et Commentationes Universitatis Tartuensis; inglise Transactions of the Tartu State University), varem ka TRÜ toimetised ehk Tartu Riikliku Ülikooli toimetised, oli Tartu Ülikooli kirjastuse välja antud teadusajakiri.

Tartu Riikliku Ülikooli ja Tartu Ülikooli toimetised ilmus aastail 1945–1995[küsitav]. See oli jätk aastail 1921–1943 ilmunud ajakirjale Eesti Vabariigi Tartu Ülikooli toimetused, ent algas uue numeratsiooniga.

TRÜ toimetised koosnesid paljudest erialaseeriatest (sh EESTI NSV AJALOO KÜSIMUSI, AJALOO-KEELETEADUSKONNA TÖID, TÖID ORIENTALISTIKA ALALT, TÖID GEOLOOGIA ALALT, BOTAANIKA-ALASED TÖÖD, MATEMAATIKA- JA MEHAANIKA-ALASEID TÖID, MATEMAATIKA-LOODUSTEADUSKONNA TÖID, jt.), ent neil oli üldnumeratsioon. Ilmumine ei olnud rangelt regulaarne.

Vaata ka

muuda