Tartu Ülikooli kehakultuuriteaduskond

Tartu Ülikooli kehakultuuriteaduskond on Tartu Ülikooli teaduskond, kus õpetatakse kehakultuuriga seotud erialasid. Nüüdisajal on teaduskonnas kaks põhilist õpisuunda: kehaline kasvatus ja sport ning füsioteraapia.

Kehakultuuriteaduskonna eelkäijaks oli 1928. aastal arstiteaduskonna juurde asutatud Kehalise Kasvatuse Instituut. Seal koolitati kehalise kasvatuse õpetajaid ja kaitseväe spordiinstruktoreid. 1. septembril 1945 alustati tööd eraldi teaduskonnana. Aastatel 1955–1963 teaduskonda ei olnud, siis kuulus kehakultuuriosakond jälle arstiteaduskonna koosseisu.

Teaduskonnas tegeletakse õpetajakoolitusega kehalise kasvatuse ja inimeseõpetuse erialal, sporditreenerite, füsioterapeutide ning liikumis- ja sporditeadlaste koolitamisega. Koolitus kehalise kasvatuse ja spordi valdkonnas toimub kõrghariduse kõigil astmetel ning füsioteraapia erialal kahes astmes.

Kehakultuuriteaduskonna põhilised struktuuriüksused on spordibioloogia ja füsioteraapia instituut ning spordipedagoogika ja treeninguõpetuse instituut.

Teaduskonna dekaaniks on olnud Fred Kudu, Atko-Meeme Viru, Vahur Ööpik ja Mati Pääsuke. Praegu juhib teaduskonda Priit Kaasik.

Välislingid

muuda