Tanel Meiel (sündinud 6. mail 1974 Tallinnas) on eesti vaimulik, aastast 2023 EELK Sangaste koguduse õpetaja.

Ta on lõpetanud aastal 2013 Tartu ülikooli sotsiaalteaduskonna sotsioloogia erialal, 2017 usuteaduskonna religiooniuuringute magistriõppe ja 2018 diakonikoolituse Usuteaduste Instituudi pastoraalseminaris.

Ordineeriti diakoniks 25. märtsil 2018

Alates 22. juulist 2019 asus vanglate peakaplani ametikohale. Eesti vanglates on 13 kap­lanit ja neid abistavad vabatahtlikud kaastöölised. Meieli sõnul on Jõhvis resideeriva peakaplani ülesandeks koordineerida vanglakaplanite tööd ning seista hea selle eest, et oleks tagatud usuvabadus ja religioosne ning vaimulik teenimine.

Enne seda töötas ta ligi neli aastat Tartu ülikooli infoturbe juhina. Varem oli ta kaitsejõududes kapten, luues küberkaitsealase võimekuse. Samuti on ta töötanud sisekaitseakadeemia kriisireguleerimise nõunikuna.

2023. aasta mai lõpus ordineeriti senine Otepää vallas tegutseva luterliku Sangaste koguduse diakon Tanel Meiel õpetajaks. Senine õpetaja Ivo Pill jätkab abiõpetajana.

Meiel on ka EELK Laatre koguduse hooldajaõpetaja. 2014 asus ta Sangaste ja Laatre kogudusi teenima jutlustajana, seejärel tuli diakoni- ja siis õpetajaamet.

Hetkel töötab ta kirikuõpetaja töö kõrvalt sotsiaalkindlustusametis planeerimistalituse juhatajana.

Tanel Meiel on abielus ja ühe lapse isa. Ta on aktiivne kaitseliitlane ning kaitseväe ja Kaitseliidu kaplan reservis.

Tunnustus muuda

Taani laskurmärk, hõbe 1998,

KL Tartu Maleva teenetemärk 2002,

KL hoolsusmärk „Pro Patria“ 3. klass 2003,

KL Sakala Maleva teenetemärk 2003,

KL Tartu Maleva AKMK teenetemärk 2005,

KL Valgerist 3. klass 2005,

KL hoolsusmärk „Pro Patria“ 2. klass 2007,

Lõuna Politsei Prefektuuri teenetemärk 2007,

KV eeskujuliku teenistuse teeneterist 2008,

Kaitseministeeriumi Kuldne rinnamärk 2011,

Päästeteenistuse medal 2011.