Taimi Tulva

eesti sotsiaalteadlane

Taimi Tulva (sündinud 1. mail 1940 Antslas) on eesti sotsiaalteadlane, sotsiaaltöö kõrghariduse käivitaja Eestis.

Haridus

muuda

Lõpetas 1958. aastal Friedrich Reinhold Kreutzwaldi nimelise Võru 1. Keskkooli ja 1961. aastal Tartu Meditsiinikooli. Õppis 1963–1967 Eduard Vilde nimelises Tallinna Pedagoogilises Instituudis. Aastatel 1972–1976 Herzeni nimelise Leningradi Pedagoogilise Instituudi aspirant. Kaitses 1976. aastal Leningradi Pedagoogilises Instituudis pedagoogikakandidaadi kraadi dissertatsiooniga "Noorema kooliea õpilaste tööjõudlus ja selle edendamise pedagoogilised tingimused (vene keeles). 1995. aastal kaitses Lapi Ülikoolis doktorikraadi väitekirjaga "Eesti sotsiaaltöö kujunemine murranguperioodil (soome keeles Viron sosiaalityön muotoutuminen murroskaudella).[1]

Töö

muuda

Aastatel 1967–1970 töötas Tallinna 34. 8-klassilise kooli õpetajana. 1970. aastast töötanud Tallinna Pedagoogilise Instituudis (1992. aastast Tallinna Pedagoogikaülikool, alates 2005 Tallinna Ülikool) erinevatel ametikohtadel: 1970–1971 meditsiinilise ettevalmistuse kateedri juhataja abi, 1971–1974 pedagoogikateaduskonna algõpetuse kateedri õpetaja, 1974–1977 pedagoogikateaduskonna koolieelse kasvatuse kateedri vanemõpetaja, 1977–1991 koolieelse kasvatuse kateedri dotsent, 1979–1991 koolieelse kasvatuse kateedri juhataja, 1991–1992 koolieelse kasvatuse kateedri professor, 1992–1993 pedagoogikateaduskonna sotsiaaltöö kateedri juhataja ja professor, 1993–2001 sotsiaalteaduskonna sotsiaaltöö osakonna juhataja, 1993–2007 sotsiaalteaduskonna sotsiaaltöö osakonna sotsiaaltöö professor. Alates 2008. aastast on Taimi Tulva Tallinna Ülikooli Sotsiaaltöö Instituudi sotsiaaltöö professor.[2]

Teadustöö

muuda

Aastatel 1982–2014 avaldanud üle 170 publikatsiooni, peamiselt gerontoloogia, eakate hoolekande, lastekaitse, sotsiaaltöö elukutse ja sotsiaaltöö kõrghariduse teemadel.[3]

Juhendatud doktoritööd

muuda
 • Mare Leino (2002) Sotsiaalsed probleemid koolis ja õpetaja toimetulek (kaasjuhendaja professor Mati Heidmets)
 • Marju Medar (2004) Ida-Virumaa ja Pärnumaa elanike toimetulek: sotsiaalteenuste vajadus, kasutamine ja korraldus
 • Lauri Leppik (2006) Transformation of the Estonian pension system: policy choices and policy outcomes
 • Signe Dobelniece (2007) Homelessness in Latvia: in the search of understanding (kaasjuhendaja Lapi Ülikooli professor Kyösti Urponen)
 • Anu Leppiman (2010) Argipäeva elamused: laagri ja elamustepõhine Argipäeva-pereteenus sotsiaalse kogemuse tootjana (kaasjuhendaja Lapi Ülikooli professor Anneli Pohjola)
 • Karmen Toros (2011) Social work assessment with child protection cases in Estonia (konsultant Michael LaSala)
 • Ülle Kasepalu (2013) Vananemine Eestis: eakate toimetulek ja põlvkondade koostoime[1]

Ühiskondlik tegevus

muuda

Ajakirja Sotsiaaltöö toimetuse kolleegiumi liige, sotsiaalministeeriumi eakate poliitika komisjoni liige, Eesti Akadeemiliste Naiste Ühingu Tallinna osakonna esinaine, Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli nõunike koja liige, Tervishoiu ja Sotsiaaltöö Kutsenõukogu liige.

Isiklikku

muuda

Oli abielus Veljo Rannikuga.

Tunnustus

muuda

Viited

muuda
 1. 1,0 1,1 Eesti Teadusportaal. Taimi Tulva
 2. Taimi Tulva. Ajapeegel: Kõik on seotud kõigega. Tallinn 2010
 3. Eesti Teadusportaal. Taimi Tulva. Publikatsioonid
 4. Eesti riiklike teenetemärkide kavaleride andmebaas presidendi kantselei kodulehel (president.ee).

Välislingid

muuda