Taheva külanõukogu

Taheva külanõukogu oli külanõukogu Eesti NSV-s.

Taheva külanõukogu moodustati 1954. aastal Valga rajoonis likvideeritud Hargla külanõukogu ja Koikküla külanõukogu alade liitmise tulemusel. Külanõukogu keskus asus Laanemetsa külas. 1954. aasta seisuga tegutsesid külanõukogu maadel Ždanovi-nimeline ja Molotovi-nimeline kolhoos ning Taheva Lastesanatoorium.[1]

1960 oktoobrist eraldati Taheva külanõukogust sovhoosi "Tahe" territoorium ja liideti see Kaagjärve külanõukoguga.[2]

1975. aastal liideti sovhoosi "Tahe" alad (8137 ha) taas Taheva külanõukoguga.[3]

1975. aasta seisuga oli külanõukogu pindala 203 km² ja elanike arv 1662. Külanõukogu hõlmas Hargla, Ivaski, Juuristu, Juuta, Kalliküla, Karjamõisa, Keiri, Koikküla, Korkuna, Laanemetsa, Lepa, Lutsu, Matimäe, Meose, Mälgi, Pügeri, Ringiste, Sooblase, Taheva, Tammeküla, Tsirgumäe, Tõrvase ja Valliküla küla.[4]

1978. aastast, pärast väikekülade ühendamisi hõlmas Taheva külanõukogu Hargla, Kalliküla, Koikküla, Koiva, Korkuna, Laanemetsa, Lepa, Lutsu, Ringiste, Sooblase, Taheva, Tsirgumäe ja Tõrvase küla.

30. juulil 1992 kinnitati Taheva valla omavalitsuslik staatus ja külanõukogu lõpetas tegevuse.[5]

ViitedRedigeeri

  1. Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi 17. juuni 1954 seadlus "Eesti NSV külanõukogude ühendamisest". Eesti NSV Teataja, 1954, 10, 104
  2. Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi 3. septembri 1960 seadlus "Mõnede Eesti NSV külanõukogude likvideerimise ning mõnede külanõukogude ja rajoonide piiride muutmise kohta". Eesti NSV Ülemnõukogu Teataja, 1960, 29, 83
  3. Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi 19. märtsi 1975 seadlus
  4. Taheva külanõukogu Eesti nõukogude entsüklopeedia faksiimileversioonis (vaadatud 29.11.2017)
  5. Eesti Vabariigi Ülemnõukogu Presiidiumi seadlus "Lääne-Viru maakonna Võsu alevi, Pärnu maakonna Are valla, Valga maakonna Taheva valla ning Võru maakonna Varstu valla omavalitsusliku staatuse kinnitamise kohta". RT 1992, 37, 484