Tõeline lahus

Tõeline lahus on lahus, milles on lahustunud aine ioonide või molekulidena ja osakeste suurus on alla 10−9m.

Tõelised lahused tekivad, kui vees on lahustunud hästi lahustavad ained – teatud soolad, leelised, happed jm. Näiteks tekib tõeline lahus naatriumkloriidi või sahharoosi lahustumisel.