Täiend (hulgateooria)

Hulgateoorias nimetatakse hulga A täiendiks universaalhulga U suhtes hulkade U ja A vahet U \ A.

Hulga A täiendi tähis on või .

Definitsioon

muuda
 ,

kus   tähistab konjunktsiooni.

Omadused

muuda

Hulkade täiendi leidmisel on järgmised omadused:

 
  • Täiendi seadused
 ,
 ,
 ,
 ,
 ,
 ,

kus ∩ tähistab ühisosa ja ∪ ühendit.[1]

Viited

muuda
  1. M Kilp, Algebra I (1998)