De Morgani seadused

De Morgani seadused on Boole'i algebras ja lausearvutuses kasutusel olevat kaks põhisamaväärsust.

Formaalselt saab De Morgani seadused kirja panna nii, võttes muutujateks X ja Y:

kus:

  • ¬ is tähistab eitust
  • tähistab konjunktsiooni
  • tähistab disjunktsiooni
  • ⇔ tähistab samaväärsust

Viited muuda