Survetugevus

Survetugevuse määramine universaalse testimismasinaga

Survetugevus on materjali või konstruktsiooni maksimaalne vastupidavus pidevale survejõule.

Survejõu rakendamisel materjalile tekib selles normaalpinge, mis saavutab oma suurima väärtuse (ehk survetugevuse) vahetult enne materjali purunemist (nt betoon, puit) või plastset deformatsiooni.

Materjalide survetugevust määratakse laboris või objektil ning arvutatakse valemiga:

, kus

– materjali purustav või pöördumatult deformeeruv jõud (N);

– materjali ristõike pindala (m2).

Vaata kaRedigeeri