Tõmbetugevuseks nimetatakse tugevusõpetuses tõmbekatsel esinevat suurimat pinget, mille korral katsekeha veel ei purune.

Tõmbekatse käigus purunenud alumiiniumist katsekeha.