Tugevuspiir

Tugevuspiir on suurim pinge, mida materjal on võimeline purunemata taluma.

Tugevuspiiri tähis on σB.

Tugevuspiiri tõmbel nimetatakse tõmbetugevuseks, tugevuspiiri survel survetugevuseks, tugevuspiiri väändel väändetugevuseks jne.