Täpsustuslehekülg See on täpsustuslehekülg. Vajaduse korral muuda palun siia suunaval leheküljel lingi sihtkoht täpseks.

Sugu võib tähendada mitut asja.

  • Sugu on bioloogias suguliselt paljunevate organismide, nende sigimiselundite ja -rakkude kindel geneetiline eristus.
  • Sugu ehk sotsiaalne sugu on mingile bioloogilisele soole esitatavad sotsiaalsed ja kultuurilised ootused.
  • Sugu ehk grammatiline sugu on keeleteaduses nimisõnade grammatiline kategooria, milles sõnad jaotuvad klassidesse rohkem või vähem sõltuvalt viidatavate objektide bioloogilisest soost ning millele vastavalt muutuvad lauses nimisõnaga seotud sõnad.
  • Sugu on loogikas ja metafüüsikas liigist laiem klass.
  • Sugu oli Vana-Kreeka muusikateoorias mõiste, mille abil eristati tetrakorde või rütme.
  • Sugu võib tähendada sugukonda, suguvõsa või suguharu, harvem ka etnost üldisemalt.