Stratigraafiline korrelatsioon

Stratigraafiline korrelatsioon on läbilõigete rööbistamine sarnaste üksuste vastavusse seadmise kaudu.

Kivimkehadel, eriti kivimkihtidel, on tihti suur lateraalne ulatus, mistõttu saab üht ja sama kihti vaadelda mitmes erinevas kohas. Korrelatsioon on nende kihtide äratundmine ja vastavusse viimine. Selleks kasutatakse mitmesuguseid võtteid. Näiteks sarnasuste (litoloogiliste, paleontoloogiliste jne) otsimine, kihtide järgnevuse ja asendi uurimine, dateerimine, markerkihtide kasutamine jne.

Korrelatsioon ja liigestamine on stratigraafia põhiprotseduurid.