Dateerimine on aja kindlaks määramine.

Dateerimist kasutatakse kivististe, arheoloogiliste leidude jms vanuse määramiseks.

Dateerimisel kasutatakse sageli radioaktiivseid isotoopide hulga täpset mõõtmist. Näiteks on üks tuntumaid dateerimismeetodeid radiosüsinikumeetod, mis põhineb süsinik-14 sisalduse määramisel ning võimaldab leida orgaanilise päritoluga süsinikku sisaldavate materjalide vanust. Samas on ka teisi meetodeid nagu näiteks samaariumi-neodüümi meetod, mis põhineb samaariumi isotoobi 147Sm α-lagunemisel neodüümi isotoobiks 143Nd ning mida rakendatakse eelkambriumi vanusega magma- ja moondekivimite dateerimiseks ning magma päritolu hindamiseks.

Tuntakse veel paljusid meetodeid, näiteks rehüdratiseerumise dateerimist.

Vaata ka

muuda