Speleoteemid on koobastes tekkinud sekundaarsetest mineraalidest koosnevad moodustised.

Tuntuimad speleoteemid on stalagmiidid ja stalaktiidid.

Et enamik koopaid on tekkinud lubjakividesse, siis koosnevad ka speleoteemid põhiliselt lubjakivist. Kivimeis liikuv põhjavesi lahustab aeglaselt lubjakivi ning kannab ta koostisosad kivimeist välja. Seda nähtust nimetatakse karstumiseks. Lahustumise tagajärjel võivad tekkida tühikud. Kui nad on maapinnaga ühenduses ning piisavalt suured, et neisse võiks siseneda inimene, siis nimetatakse neid koobasteks. Põhjavesi, mis kivimeid lahustas, võib neid ka tekitada, sest vees sisalduvad ioonid võivad koopani jõudes rõhu langemise tõttu kaltsiumkarbonaadina veest välja sadeneda. Sarnase protsessi läbi moodustub peale speleoteemide ka näiteks allikalubi.