Space and Time

"Space and Time" on Richard Swinburne'i filosoofiline raamat. Selle esimene trükk ilmus 1968 ja teine, ümbertöötatud trükk 1981.

Kokkuvõte teise trüki järgiRedigeeri

Sissejuhatus: paratamatus ja kontingentsusRedigeeri

Raamat püüab analüüsida aja ja ruumi kohta käivate väidete tähendust, näidata, millised ruumi ja aja omadused peavad olema loogiliselt paratamatud ja näidata, millised loogiliselt paratamatud piirid on meie teadmistel ajas ja ruumis toimuvate sündmuste kohta. Teine eesmärk on võimalust mööda kirjeldada ruumi ja aja kontingentseid omadusi, mida me teame, ning sündmuste teadmise füüsikalisi piire.

Kõik väited on kas loogiliselt kontingentsed (sünteetilised ehk faktilised), loogiliselt paratamatud (analüütilised) või loogiliselt võimatud. Loogiliselt paratamatu või loogiliselt kontingentne väide on loogiliselt võimalik. Loogiliselt võimatu väide on see, millest järeldub vastuolu. Analüütiline ehk loogiliselt paratamatu väide on see, mille eitus on loogiliselt võimatu. Loogiliselt võimatud väited peavad olema väärad ning loogiliselt paratamatud väited peavad olema tõesed, olgu maailm milline tahes. Loogiliselt kontingentne väide on see, millest ei järeldu vastuolu ja mille eitusest ei järeldu vastuolu. Nad võivad olla tõesed või väärad, olenevalt sellest, missugune maailm on.

Kui eeldada praegusi tähendusi, siis lause sõnad määravad, millist väidet lause praegu väljendab. Kui sõnad üksinda tagavad, et lause väljendab tõest väidet, siis see väide on analüütiline. Sellise väite tõesuse kindlakstegemiseks piisab mõtisklusest nende mõistete üle, mida sõnad väljendavad, (terminite tähenduste üle).