Sotecle oli 13. sajandi alguse linnusepiirkond Tālavas, tänapäeva Põhja-Lätis.

Henriku Liivimaa kroonika järgi oli selle latgali asustusega piirkonna keskuseks Sotecle linnus ja valitsejaks ülik Russin. Linnuse asukoht pole kindlalt teada, kuid kõige tõenäolisemateks paikadeks peetakse Kvēpene linnamäge Raiskumsi lähedal ja Tanīsa linnamäge Raunas. Sotecle nime mainitakse veel 1318. aastast pärinevas dokumendis.[1][2][3]

Viited

muuda
  1. Indriķa hronika. Läti keelde tõlkinud Ā. Feldhūns; eessõna ja kommentaarid Ē. Mugurēvičs. Rīga: Zinātne, 1993. XII, kommentaar 12, 14
  2. Henriku Liivimaa kroonika = Heinrici chronicon Livoniae. Ladina keelest tõlkinud Richard Kleis, toimetanud ja kommenteerinud Enn Tarvel. Tallinn: Eesti Raamat 1982. Lk 89, kommentaar 4
  3. Lang, Valter. Baltimaade metalliaeg. Õppematerjale. Tartu, 2003. Lk 125