Norra tankitõrjesoomukid

Soomuk on militaar- või sisekaitse otstarbeks valmistatud soomustatud maismaasõiduk.

Nimetuse kasutusRedigeeri

Soomuki nimetust võidakse kasutada, kui on vaja teha üldistusi või ei ole täpselt teada, millise konkreetse soomusmasinaga on tegemist. Nimetus ei oma otsest vastet teistes keeltes. Tavaliselt eesti militaarkeeles tanki soomukiks ei loeta. Kasutades aga väljendit soomustehnika või soomusmasinad, hõlmab see üldjuhul ka tankid ja nende baasil valmistatud sõjatehnika. Soomukiks ei loeta tavaliselt ka soomustatud autot.

SoomukidRedigeeri

Soomukina käsitletakse tavaliselt järgnevaid masinaid:

Lisaks kutsutakse soomukiteks muid eelnimetatute baasil valmistatud (modifitseeritud) eriotstarbelisi masinaid.

Vaata kaRedigeeri