Soomuk on militaar- või sisekaitse otstarbeks valmistatud soomustatud maismaasõiduk.

Norra tankitõrjesoomukid

Nimetuse kasutusRedigeeri

Soomuki nimetust võidakse kasutada, kui on vaja teha üldistusi või ei ole täpselt teada, millise konkreetse soomusmasinaga on tegemist. Nimetus ei oma otsest vastet teistes keeltes. Tavaliselt eesti militaarkeeles tanki soomukiks ei loeta. Kasutades aga väljendit soomustehnika või soomusmasinad, hõlmab see üldjuhul ka tanke ja nende baasil valmistatud sõjatehnikat. Soomukiks ei loeta tavaliselt ka soomustatud autot.

SoomukidRedigeeri

Soomukina käsitletakse tavaliselt järgmisi masinaid:

Lisaks kutsutakse soomukiteks muid eelnimetatute baasil valmistatud (modifitseeritud) eriotstarbelisi masinaid.

Vaata kaRedigeeri