Soolõime

Soolõime (varem ka soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamine; inglise keeles gender mainstreaming) on põhimõte, mille eesmärgiks on soolise tasakaalu saavutamine läbi soolise aspekti regulaarsel arvestamisel poliitikas, tegevuskavade ja meetmete planeerimisel ning rakendamisel.

Soolõime haarab kõiki eluvaldkondi, sest peaaegu igas valdkonnas tehtud otsused avaldavad mõju mõlemale sugupoolele.

Vaata kaRedigeeri