Sodeco väljak

Sodeco väljak asub Beirutis Liibanonis.

Vanasti asus seal nn Roheline joon, mis jagas Beiruti kristlaste ja moslemite osaks.

Praegu on sellest saanud beirutlaste ühenduspunkt, kus on uhked kaubamajad ja vabaajakeskused.