Sisekadu ehk sünkoop on keele ajaloos toimunud hääliku kadumine sõna seest.

Näiteks: *laula+ma+hen > ( laulamaan / laulamaie > ) laulma.

Vaata ka

muuda