Silindrilised koordinaadid

Silindrilised koordinaadid on kolmemõõtmelises ruumis kasutatav kõverjooneline koordinaadisüsteem, milles punktide asukoht määratakse kaugusega nullteljest, nurgaga valitud nullsuunast ja kaugusega nullteljega ristiolevast nulltasandist. Viimane kaugus võib olla positiivne või negatiivne näitamaks kummal pool nulltasandit punkt asub.

Silindrilised koordinaadid mille nullpunkt on tähistatud , polaarteld on tähistatud ja pikitelg . Punkt asub nullpunktist radiaalsel kaugusel , nurga all ja kõrgusel .

Teisendused ristkoordinaatidega muuda

Ristkoordinaadid on silindrilistest koordinaatidest leitavad teisendusega:

 

ja polaarkoordinaadid ristkoordinaatidest

 

Vaata ka muuda