Polaarkoordinaadid

Polaarkoordinaadid on kahemõõtmeline koordinaatide süsteem, kus iga tasandi punkt on määratud kaugusega fikseeritud punktist ning nurgaga fikseeritud suunast.[1]

Polaarkoordinaadistikus on punkti asukoht määratud kaugusega poolusest O ja polaartelje ning nurgaga polaarteljest OL

Punkti, mille suhtes kaugusi mõõdetakse, nimetatakse pooluseks. Poolusest väljuvat kiirt, mis fikseerib suuna, nimetatakse 'polaarteljeks. Kaugust poolusest r nimetatakse radiaalkoordinaadiks ehk polaarraadiuseks. Nurka θ kohavektori ja polaartelje vahel nimetatakse nurgakoordinaadiks ehk polaarnurgaks ehk asimuudiks.

Koordinaaditeisendused rist- ja polaarkoordinaatide vahel

muuda
 
Joonisel on kujutatud polaar- ja ristkoordinaatide vahelist seost

Seos polaarkoordinaatide r ja θ ristkoordinaatide x ja y vahel on antud trigonomeetriliste funktsioonidega:

 
 

Ristkoordinaadid x ja y teisenevad polaarkoordinaatideks r ja θ, kus r ≥ 0 ja θ asub poollõigus (−π, π] järgmiselt:[2]

  (tuleneb Pythagorase teoreemist), ja
 

Polaarnurga mõneti kohmakas avaldis arvestab sellega, millises tasandi veerandis punkti asub.

Seos silindriliste ja sfääriliste koordinaatidega

muuda

Polaarkoordinaadite vasteks kolmemõõtmelises ruumis võib pidada nii silindrilisi kui ka sfäärilisi koordinaate.

Vaata ka

muuda

Viited

muuda
  1. Kaasik, Ü. (2002). Matemaatikaleksikon. Tartu.
  2. Torrence, Bruce Follett; Torrence, Eve (1999). The Student's Introduction to Mathematica. Cambridge University Press. ISBN 0-521-59461-8.