Sfragistika on pitsereid uuriv teadusharu, üks ajaloo abiteadustest.

Sfragistika uurib pitserite õiguslikku ja sotsiaalset tähendust, aga ka nende kujunduse arengut.

Sfragistikal on seoseid diplomaatika, heraldika, sotsiaal- ja kunstiajalooga.