Septuaginta (ladina keeles 'seitsekümmend') on heebreakeelse Vana Testamendi vanim teadaolev täielik tõlge kreeka keelde. Selle sümbol on LXX.

Traditsiooni järgi tõlgiti Septuaginta Aleksandrias Ptolemaios II Philadelphose ajal (285247 eKr). Väidetavalt oli tõlkijaid 70 või 72, mis ongi andnud tõlkele nime. Legendi andmeil töötas iga tõlkija suletud ruumis, isoleeritult kõigist teistest, kuid kui nad kõik olid valmis saanud ja tekste võrdlema asuti, olid need viimse kui kirjamärgini samad (millest järeldatakse tõlkijate jumalikku inspiratsiooni).

Lisaks juutidele oli Septuaginta laialt käibel ka varakristlaste seas. Uues Testamendiski tsiteeritud kirjakohad Vanast Testamendist toetuvad enamasti Septuagintale. Septuaginta oli ühtlasi Pentateuhi (Toora) esimene tõlge; selle raamatute järjekord ühtib Tanahiga kuni Teise Kuningate raamatuni.