Kuningate raamatud

raamat Piibel mis hoidma kaks osas: 1 Kuningate raamatud: 22 kapiitel; 2 Kuningate raamatud: 25 kapiitel
(Ümber suunatud leheküljelt Teine Kuningate raamat)
 See artikkel kõneleb Vana Testamendi raamatutest; Pärsia kirjandusest tuntud "Kuningate raamatu" kohta loe artiklist Shāhnāmé.

Kuningate raamatud ehk Esimene Kuningate raamat ja Teine Kuningate raamat on raamatud Vanas Testamendis, milles on ära toodud peaaegu kogu Iisraeli monarhia ajalugu, kattes ligikaudu 350 aastat alates Saalomoni valitsemisajast kuni Iisraeli rahva ümberasustamiseni (vt Paabeli vangipõli).

Struktuur

muuda
 • Saalomonist saab Taaveti järglane (1 Ku 1:1-2:46)
 • Saalomoni valitsemisaeg (1 ku 3:1-11:43)
 • Kuningriigi jagamine Juudaks ja Iisraeliks (1 Ku 12:1 - 2 Ku 17:41)
 • Juuda kuningriigi viimased aastad (2 Ku 18:1-25:30)

Tuntumad lõigud

muuda
 • Saalomoni tarkus (1 Ku 3:4-28)
 • Seaduselaeka toomine templisse (1 Ku 8:1-66)
 • Saalomon ja Seeba kuninganna (1 Ku 10:1-13)
 • Eelija ja Baali prohvetid (1 Ku 18:1-40)
 • Iisraeli langemine (2 Ku 17:3-41)
 • Joosija leiab käsuõpetuse raamatu (2 Ku 22:3-23:25)
 • Nebukadnetsar hävitab Jeruusalemma (2 Ku 25:1-26)