See artikkel on Piibli tegelasest; eesti piiskopi kohta vaata artiklit Eelija (Ojaperv), jõe kohta Valgevenes vaata artiklit Ilija.

Eelija (ka Eelijas) oli Vana Testamendi 1. ja 2. Kuningate raamatus mainitud prohvet, kes ennustas ette põuda ning läks viimaks tulise vankriga taevasse.

Ikoon "Prohvet Elias" Kihnu kirikus

Kristlikus mütoloogias omistatakse talle äikesevanker, äikesejumalusena kummardati teda ka mordva rahvausundis. Mormoonide õpetuse kohaselt tuli ta tagasi, et anda pitseerimisväe võtmed mormonismi loojatele Joseph Smithile ja Oliver Cowderyle.

Eesti rahvakalendris on Eelijale pühendatud eelijapäev 20. juulil.

Eelija järgi on levinud mehenimed Elias, Elijah ja Ilja.