Kuningate raamatud

raamat Piibel mis hoidma kaks osas: 1 Kuningate raamatud: 22 kapiitel; 2 Kuningate raamatud: 25 kapiitel
 See artikkel kõneleb Vana Testamendi raamatutest; Pärsia kirjandusest tuntud "Kuningate raamatu" kohta loe artiklist Shāhnāmé.

Vana testament

Kuningate raamatud ehk Esimene Kuningate raamat ja Teine Kuningate raamat on raamatud Vanas Testamendis, milles on ära toodud peaaegu kogu Iisraeli monarhia ajalugu, kattes ligikaudu 350 aastat alates Saalomoni valitsemisajast kuni Iisraeli rahva ümberasustamiseni (vt Paabeli vangipõli).

Struktuur Redigeeri

 • Saalomonist saab Taaveti järglane (1 Ku 1:1-2:46)
 • Saalomoni valitsemisaeg (1 ku 3:1-11:43)
 • Kuningriigi jagamine Juudaks ja Iisraeliks (1 Ku 12:1 - 2 Ku 17:41)
 • Juuda kuningriigi viimased aastad (2 Ku 18:1-25:30)

Tuntumad lõigud Redigeeri

 • Saalomoni tarkus (1 Ku 3:4-28)
 • Seaduselaeka toomine templisse (1 Ku 8:1-66)
 • Saalomon ja Seeba kuninganna (1 Ku 10:1-13)
 • Eelija ja Baali prohvetid (1 Ku 18:1-40)
 • Iisraeli langemine (2 Ku 17:3-41)
 • Joosija leiab käsuõpetuse raamatu (2 Ku 22:3-23:25)
 • Nebukadnetsar hävitab Jeruusalemma (2 Ku 25:1-26)