Selgeltkuulmine

Selgeltkuulmine (inglise keeles clairaudience, prantsuse clear 'selge' + audience 'kuulmine') on parapsühholoogia valdkonda kuuluv väidetavalt esinev meeltevälise taju vorm, milles isik ammutab informatsiooni läbi paranormaalse kuulmise. Seda peetakse tihti selgeltnägemise vormiks.

Selgeltkuulmine on põhiliselt paranormaalsel viisil kuulmine, vastandina paranormaalsele nägemisele ("selgeltnägemine") ja tajumisele ("selgelt tajumine").

Selgeltkuulmine ei pruugi viidata otsesele helile, vaid näitab "sisemise mentaalse kõrva" impressiooni. Nagu paljud inimesed mõtlevad sõnu, ilma et neid valjult lausuks. Samuti võib see viidata ka otseste helidele, häältele või müradele, mis ei ole tekitatud teiste inimeste või tehnika poolt. Näiteks võib selgeltkuulja väita, et on kuulnud surnud inimeste hingede hääli või mõtteid.

Selgeltkuulmine (nagu ka parapsühholoogia laiemalt) kuulub pseudoteaduse valdkonda ning puudub igasugune teaduslik tõestus selle tegelikule olemasolule.

Vaata ka

muuda