Selgelthaistmine

Selgelthaistmine (inglise keeles clairalience < prantsuse keeles clair 'selge' + alience 'haistmine') on parapsühholoogias meeltevälise taju vorm, milles isik ammutab psüühilist teadmist läbi haistmise.

Vaata ka muuda