Seinnoot on kurnpüüniste hulka kuuluv kalapüünis, mida kasutatakse maailmamerel teostataval püügil.

Seinnoot kujutab endast köitele (selistele) kinnitatud tasapinnalist võrkseina. Seinnoot on suurim võrkpüünis, mille pikkus võib olla 2–3 km ja kõrgus 500–700 m (tavaliselt 500-800 × 100–250 m). Seinnoota kasutatakse üldiselt pelaagilise kala püügiks avameretingimustes. Väiksemaid versioonid püünisest on kasutusel lõunapoolsete merede rannavetes ja järvedes.

Liitsõnaosisel sein- ei ole siiski seost eesti sõnaga 'sein', see tuleneb vanast prantsuse sõnast ´seigne´ või ladina sõnast ´sagena´, mis tähendavad veetavat võrku ehk noota[1].

Viited

muuda
  1. Mereleksikon 1996. Juhtivtoimetaja Olev Luhaveer. Eesti Entsüklopeediakirjastus.