Seestütlev kääne

(Ümber suunatud leheküljelt Seestütlev)

Seestütlev kääne ehk elatiiv on sisekohakäänete hulka kuuluv lähtekääne, mis esineb peamiselt soome-ugri keeltes.

Eesti keel

muuda

Seestütleva käände tunnus on st. Seestütleva käändega väljendatakse:

 • lähtekohta, nt Tulin linnast;
 • algusaega, nt Ootasin teda hommikust õhtuni;
 • lähteseisundit, nt Poiss toibus minestusest üsna ruttu;
 • võrdlusalust, nt Naine oli mehest pikem;
 • materjali, nt puust mänguasjad;
 • kellest või millest midagi tuleb või saab, nt Sinust saab õpetaja;
 • põhjust, nt Sõrmed olid külmast kanged;
 • passiivse infiniittarindi tegevussubjekti, nt Mees oli murest murtud;
 • lisandit, nt üliõpilasest poeg;
 • rühma või tervikut, mille osaks miski on, nt Jüri oli poistest kõige nutikam. Kolm meest sellest seltskonnast olid mulle võõrad. Ta on näost kaame.

Seestütlev väljendab verbide rektsioonilise laiendina:

 • objekti, millele tegevus on suunatud, nt Ta ei saanud sellest aru. Miks sa ei rääkinud mulle oma murest? Mis sa tast narrid?
 • midagi, millega puudub või katkeb ühendus, nt Ta jäi abirahast ilma. Ta loobus oma ideest üsna ruttu;
 • või on selge tähenduseta, nt Mari vaimustub kõigest väga kergesti. Kõik oleneb olukorrast.[1]

Seestütlevas käändes sõnad esinevad lauses enamasti määruse või täiendina.[2]

Viited

muuda
 1. Mati Erelt, Tiiu Erelt, Kristiina Ross 2007. Eesti keele käsiraamat. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus.
 2. Mati Erelt, Reet Kasik, Helle Metslang, Henno Rajandi, Kristiina Ross, Henn Saari, Kaja Tael, Silvi Vare 1995. Eesti keele grammatika I. Tallinn: Eesti Teaduste Akadeemia Eesti Keele Instituut.