Seadusandlus

seaduste kehtestamise protsess
 See artikkel on seaduste kehtestamise protsessist; kõnekeeles nimetatakse ekslikult seadusandluseks ka kõiki õigusakte

Seadusandlus on seaduste kehtestamise protsess.

Eestis on seadusandlusel järgmised staadiumid:

  1. algatus (võib tulla parlamendist, valitsuselt või teatud juhtudel kodanikelt – võrdle põhiseaduse §103);
  2. ettevalmistus (menetlus parlamendistruktuurides – komisjonides);
  3. otsustus (menetlus täiskogul, eelnõu vastuvõtmine);
  4. jõustamine (president kuulutab välja);
  5. avaldamine Riigi Teatajas.