Salme Tanning (1904–1962) oli eesti keeleteadlane.

Ta huvialaks oli murdeainestiku kogumine ja Eesti murrete uurimine. Ta töötas murdekogujana kõigil Eesti murdealadel. Salme Tanning oli aastatel 1937-1939 kogunud 47 572 sõnasedelit ja 500 lehekülge murdetekste Karksi kihelkonnast, mis saidki tema kandidaadiväitekirja aluseks. Salme Tanningust kujunes hinnatud murdekeelte eriteadlane, eriti mulgi murde alal.

2004. aastal ilmus Eesti Keele Instituudi kirjastusel Tanningu raamat "Karksi murrak".

Välislingid muuda