Salme Nõmmik (aastani 1934 Salme Mangelson; 3. märts (vkj 18. veebruar) 1910 Vana-Põltsamaa vald, Viljandimaa21. september 1988 Tartu) oli eesti majandusgeograaf.[1]

Elulugu

muuda

Salme Nõmmik oli kooliõpetaja tütar, Riho Nõmmiku ema.[1]

1929. aastal lõpetas Nõmmik Põltsamaa Ühisgümnaasiumi ja 1933 õigusteaduskonna majandusteaduse osakonna; 1953–1954 Leningradi Ülikooli aspirant, geograafiakandidaat (1956, samas), väitekiri "Юго-Восток Эстонской ССР", geograafiadoktor (1970, Moskva Ülikool), väitekiri "Сущность, задачи и метод дробного экономического районирования (на примере Эстонской ССР".[1]

Nõmmik oli 1946–1956 TÜ geograafia kateedri assistent ja vanemõpetaja, 1956–1972 dotsent, 1968–1976 majandusgeograafia kateedri juhataja, 1971–1987 professor, 1987–1988 konsultantprofessor. Luges majandusgeograafia üldkursusi ning tööstuse geograafiat ja majanduse rajoneerimist.[1]

Teadustöö

muuda

Salme Nõmmiku uurimisvaldkonnad olid sotsiaalmajanduslik-geograafiline teooria, sh ühiskondliku taastootmise ruumilise korralduse seaduspärasused, sotsiaalmajanduslikud kompleksid ja asustussüsteemid ning sotsiaalmajanduslike-geograafiliste põhimõistete süsteemi täiustamine. Oli Tartu linnalabori rajamise algatajaid (1968) ja Eesti Geograafia Seltsi asutajaid (1955). NSVL Geograafiaseltsi auliige (1985). 120 teadustrükist, üle 70 aimeartikli.[1]

Teoseid

muuda
 • Eesti NSV territooriumi geograafiline asend ja administratiiv-territoriaalne jaotus. Tartu, 1961
 • Eesti NSV majandusgeograafia I. Tartu, 1969
 • Eesti NSV majandusgeograafia. Tallinn, 1979
 • Regional systems of settlements and complex territorial planning in the Estonian S.S.R. (kaasautor V. Murel). // Regional studies. Methods and analyses. Budapest, 1975
 • Kompleksne metodoloogia tootlike jõudude territoriaalsel uurimisel. // Eesti Geograafia Seltsi aastaraamat 1979 (1981)
 • К изучению систем расселения (kaasautor V. Murel). // TÜ Toim 341 (1974)
 • Пространственные законы общества и социально-экономическая география. // TÜ Toim 577 (1981)
 • Современная география: вопросы теории (kaasautor U. Mereste). 1984
 • Socio-economic geography and its methods. // Soviet geography today, 3. Social and economic geography. Moscow, 1984
 • Die sozial-ökonomische Geographie und die Untersuchung von Raum–Zeit–Gesetzen der Gesellschaft. // Petermanns Geographische Mitt. 2, 1986
 • Sotsiaal-majanduslik rajoneerimine (Eesti NSV näitel). // Eesti Geograafia Seltsi aastaraamat 22 (1987)

Viited

muuda
 1. 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 Eesti teaduse biograafiline leksikon, 3. köide, lk 24

Kirjandus

muuda
 • Eesti teaduse biograafiline leksikon, 3. köide
 • Tartu Riikliku Ülikooli õppe-teaduskoosseisu biobibliograafia nimestik 1944–1980. Trt, 1987, 192; II, 117
 • Professor Salme Nõmmik 03.03.1910–21.09.1988 (biobibliograafia). Tartu, 1995
 • Album Academicum Universitatis Tartuensis 1918–1944. I–III. Trt, 1994, III, 19
 • Eesti entsüklopeedia 14, 332–333
 • Kurs, O. Salme Nõmmik: aeg, ruum, ideed. // Akadeemia 14 (2002), 497–508, 621–622
  Käesolevas artiklis on kasutatud "Eesti teaduse biograafilise leksikoni" materjale.