Saaremaa superintendent

Saaremaa superintendent oli luteriusu kiriku Saaremaa konsistooriumi vaimulik juht.

Eestimaa ja Liivimaa aladel oli superintendent Rootsi ja Venemaa keisririigi võimuajal kõrgeimaks piirkondlikuks vaimulikuks ja kirikuelu korraldajaks. Superintendendid valitsesid piiskoppidest väiksemaid maa-alasid provintsides.

Saaremaa superintendendi ametikoht ja Saaremaa konsistoorium kaotati 1890. aastal ja selle asemele loodi VELK Saaremaa konsistooriumiringkonna Saaremaa praostkond.

Saaremaa superintendendid muuda