Süit on mitmeosaline muusikateos, mis koosneb sisuliselt ühendatud, kuid kontrastsetest iseseisvatest osadest.

Süit oli instrumentaalmuusika levinuim vorm kuni 18. sajandi keskpaigani. Esimesed teadaolevad süidid pärinevad 14. sajandist. Need on peaaegu kõik lautole. Klahvpillisüidid tekkisid 17. sajandi alguses.