Tantsusüit

Tantsusüit on mitmeosaline teos väikestele pillikoosseisudele.

Tantsud järjestatakse kontrastsuse printsiibil. Ühtseks tervikuks liidab süidi üks helistik.

Klassikalise tantsusüidi põhiosadeks on:

  1. Allemande (4-osalises taktimõõdus rahulik saksa tants)
  2. Courante (3-osalises taktimõõdus prantsuse jooksutants)
  3. Sarabande (3-osalises taktimõõdus aeglane, pidulik, traagiline hispaania tants)
  4. Gigue (3-osalises taktimõõdus kiire šoti hüppetants)

Põhitantsude ette, vahele ja järele võib lisada teisi tantsulisi või sissejuhatavaid osasid, näiteks prelüüd, aaria, menuett, gavott, bourree jt.

Vaata kaRedigeeri