Säde (1951)

Säde oli Kadrinas 11. augustist 1951 kuni 31. detsembrini 1953 ilmunud eestikeelne ajaleht, Kadrina Masina-Traktorijaama poliitosakonna häälekandja.

Ajaleht ilmus 2 korda nädalas.