Retrograad ehk vähikäik (inglise keeles cancrizans, crab) on muusika kompositsioonimeetod, mille puhul toimub muusikalise materjali peegeldus suhtes vertikaalteljega.

Retrograadi on võimalik kirjeldada imitatsiooni liigina, kus motiivi või teema helid järgnevad tagantpoolt ettepoole.