Renoveerimine on ehitise või rajatise kohandamine tänapäeva vajadustest lähtuvalt.

Renoveerimise käigus tehtavad töid võib liigitada järgmiselt:

Vaata ka muuda