Ehitise laiendamine

Ehitise laiendamine on ehitisele juurde-, peale- või allaehitamine.

Ehitise laiendamiseks üle 33% kubatuurist on detailplaneeringu kohustusega aladel (tiheasustuses) vajalik koostada detailplaneering.

Välislingid muuda