Ava peamenüü

Rapla Vesiroosi Gümnaasium

Rapla Vesiroosi Gümnaasium on üldhariduskool Raplas.

Rapla Vesiroosi Gümnaasium
Asutatud 1988
Kooli tüüp Gümnaasium
Direktor Jaan Reimund
Linn Rapla
Maakond Rapla maakond
Vald Rapla vald
Aadress Viljandi mnt. 69, 79514 Rapla
Koduleht http://www.rvg.edu.ee/

ÜldinfoRedigeeri

RVG on tänapäevaselt akadeemiline kool, kus on väärtustatud iga õpilase areng. Neli kooliastet moodustavad ühtse koolikogukonna, mis toetub ühistele eesmärkidele ja väärtustele.

Rapla Vesiroosi Gümnaasium on omanäoline ja heatasemelist haridust võimaldav gümnaasium.

Põhikool võimaldab tugevat baasharidust, mis loob edasiõppimisvõimalused järgmistel kooliastmetel; osaliselt rakendatakse diferentseeritud õpet.

Gümnaasiumiosa õppekavas on kaks õppesuunda: meedia- ja pärimuskultuur ning tehnoloogia ja loodus. Õppesuundade õppekavade kujundamisel lähtutakse õppijate vajadustest, kooli traditsioonidest ja piirkonna vajadustest.

Rapla Vesiroosi Gümnaasium kuulub tervist edendavate koolide hulka. Kooli õppekava võimaldab karjääriõpet, riigikaitseõpet. Koolis on tegus õpilasesindus. Õpilased võtavad aktiivselt osa TÜ Teaduskooli tööst, olümpiaadidest ja mälumängudest. Käiakse keskkonnaklubi matkadel ja kultuuriloolistel reisidel, osaletakse laulukooride, näite-, väitlus-, kunsti-, rahvatantsu-, muusika- ja spordiringide töös. Õpilased annavad välja ajalehte Vesistaja. Algklasside õpilased saavad osaleda pikapäevakoolis.

Kooli juures on maakondliku tähtsusega spordihoone, kus on palliplatsid, aeroobika- ja jõusaal, squashiväljakud, jooksu- ja viburada. Töötab uisu- ja suusalaenutus. Vesiroosi tervisepargis asuvad tervise- ja looduserajad.

AjaluguRedigeeri

Kuna Rapla I Keskkooli (praeguse Rapla Ühisgümnaasiumi) õpilaste arv oli kasvanud liialt suureks (umbes 1600), alustas 1. septembril 1988 tööd Rapla II Keskkool.

1995. aastal nimetati Rapla II Keskkool ümber Rapla Vesiroosi Gümnaasiumiks.

Alates 1998. aastast kuulub kool Tervist Edendavate Koolide hulka.

Alates 2009/2010. õppeaastast on gümnaasiumis kaks paralleelklassi, üks neist on looduse-tehnoloogia ja teine meedia-ühiskonna suunaga.

ArendusRedigeeri

2007. aastal sai alguse kooli ulatuslik renoveerimine, uuendati välisfassaad, uksed ja aknad.

2008. aasta kevadel algas koolihoone õppekorpuse renoveerimine.

2008. sügisel algas renoveerimise kolmas etapp: kooli fuajeele ehitati peale teine korrus, kuhu paigutati kooli juhtkonna kabinetid ning bändide harjutusruum ja helistuudio. Vana aula jagati vahelae abil kaheks korruseks ja sinna tekitati auditoorium, kunsti- ja muusikaklass. Endine võimla ehitati ümber aulaks.

Samal ajal ehitati kooli kõrvale Rapla Sadolini Spordihoone. Planeering on tehtud ka kooli taga asuvate saviaukude ümbruse korrastamiseks. Spordihoone ehitust sai reaalajas jälgida IP-kaamerast [1].

2010. aastaks oli kogu koolikompleks koos spordihoonega valmis. Loodud on eeskujulikud tingimused õppetööks, kultuuriüritusteks [2] ja sportimiseks.

VälislingidRedigeeri