Rahvusvaheline Ökoturismi Ühendus

Rahvusvaheline Ökoturismi Ühendus (TIES – The International Ecotourism Society) on mittetulundusorganisatsioon, mis tegeleb ülemaailmse ökoturismi edendamisega.

EesmärgidRedigeeri

Rahvusvahelise Ökoturismi Ühenduse missioon on värvata, võimendada ja inspireerida inimesi ökoturismi osas. Korraldatakse konverentse ja õpetatakse inimesi järgima ökoturismile omaseid nõudeid. [1]

TerminidRedigeeri

Ökoturismiks nimetatakse keskkonnahoidlikku ja sotsiaalselt vastutustundlikku reisimist, mis ei ole ohuks loodusele, majandusele ega elanikele. [2]

PõhimõttedRedigeeri

Tänu järjest kasvavale populaarsusele on ühenduse loojad loonud ka kriteeriumid, mille alusel saab reisi liigitada ökoturismiks, sest mitte iga loodusturism ei ole öko. Ökoturismiks saab lugeda vaid neid reisimisviise mille tähtsaimaks osaks on looduse ja kultuuri kogemine, haridus, võimalikult väikese mõjuga reisimine ning sotsiaalse ja kultuurilise väärtuse säilitamine sihtkohas. Enne kui võtta ette ökoturismireis peab olema kindel, et järgitakse järgmisi põhimõtteid:

 • Minimeerida mõju loodusele sihtkohas (nt teede kasutamine);
 • suhtuda lugupidavalt ja teadlikult sihtkoha keskkonda ja kultuuri;
 • garanteerida, et reisimine annab positiivse kogemuse nii külalistele kui ka võõrustajatele;
 • finantsilise abi pakkumine kohalikele inimestele kultuuri ja looduse säilitamiseks;
 • kohalikele inimestele majandusliku kasu pakkumine;
 • reisijate teadlikustamine poliitiliselt, keskkondlikult ja sotsiaalselt. [3]

Neid põhimõtteid peaksid järgima kõik ökoturistid kui ka ökoreiside pakkujad. [3]

AjaluguRedigeeri

Ökoturismi Ühenduse asutas 1990. aastal Megan Epler Wood. Ühenduse idee tekkis 1989. aastal USA-s Floridas toimunud konverentsil. Megan Epler Wood värbas oma ühendusse esimese ühenduse direktori David Westerni juba avamise aastal. Aasta hiljem oli organisatsioonil olemas ökoturismi definitsioon ja missioon.

1993. aastal ilmus esimene ökoturismiteemaline raamat "Ecotourism: A Guide for Planners and Manager and popular pamphlet Ecotourism Guidelines for Nature Tour Operators". 1996. aastal korraldati esimene ökoturismi töötuba Hawaiil.

Aastal 2000 muudeti nime ja Ökoturismi Ühenduse uueks nimeks sai Rahvusvaheline Ökoturismi Ühendus, et liituda Maailma turismiorganisatsiooniga (ingliskeelne lühend UNWTO). Ühingu peakontor kolis North Benningtonist Burlingtoni. Korraldatakse koolitusi ja kampaaniaid. 2007. aastal korraldas ühing esimese globaalse ökoturismi konverentsi Norras Oslos. Samuti korraldati konverents Põhja-Ameerikas. 2009. aastal loodi „ecoDestinationsi“ programm, mille raames kokku tuua reisihuvilised, kes leiavad programmi kaudu infot ökoturismi sihtkohtade kohta üle maailma. Haritakse ja teavitatakse inimesi järjest rohkem.

2010. aastal täitus organisatsioonil 20. tegevusaasta. Samal aastal korraldati esimene Euroopa sisene ökoturismi konverents (EuroEco), mis toimus Eestis, Pärnus. Liituti Maailma Reisi- ja Turisminõukoguga. [4]

Liikmed ja partneridRedigeeri

Rahvusvaheline Ökoturismi Ühenduse partneriteks on valitsusvälised organisatsioonid, reisibürood, looduskaitsjad ja muud organisatsioonid, kellel on sarnane maailmavaade ja kes hoolivad üleilmsest jätkusuutlikust arengust. Liikmeteks on asutajad ja vabatahtlikud 190 riigist. [5]

Vaata kaRedigeeri

ViitedRedigeeri

 1. The International ecotourism society. (n.d). Our mission. Loetud aadressil https://ecotourism.org/our-mission/
 2. Eesti ökoturismi Ühendus, ökoturismi ühendus. (n.d). Ökoturism. Loetud aadressil https://d3otexg1kysjv4.cloudfront.net/docs/2883448_okoturismi-kasiraamat.pdf
 3. 3,0 3,1 The international ecotourism society. (n.d). What is ecotourism. Loetud aadressil https://www.thoughtco.com/what-is-ecotourism-1435185
 4. The international ecotourism society. (n.d). Our story. Loetud aadressil https://ecotourism.org/our-story/
 5. The international ecotourism society. (n.d). Our members and partners. Loetud aadressil https://ecotourism.org/our-members-partners/